• 1

La Federació Catalana, contra el dopatge

El dopatge es una de les principals lacres de l’esport. Per això la federació catalana d’esgrima ha decidit formar part d’un projecte europeu que lluita per posar-li fi a partir de l’educació.

Al projecte hi participa la federació italiana de karate, dues associacions esportives d’Itàlia que col·laboren amb la Creu Roja i una organització francesa.

Entre totes estan dissenyant un programa que té com a objectiu establir un model per combatre el dòping a mode d’article acadèmic. Aquest ha de servir per a que escoles, entrenadors, pares i esportistes tinguin coneixement de tot el que comporta el dòping i sàpiguen diferenciar les substàncies legals de les il·legals.

Per això, s’han dut a terme diverses reunions on cadascuna de les organitzacions participants ha dit la seva amb la voluntat de trobar un nexe d’unió que permeti aplicar el resultat del projecte a tots tres països. Fins al moment, s’ha creat una enquesteta que pretén saber a qui fan mes cas els atletes d’alt nivell. Si a les famílies, al president, a l’entrenador, a desconeguts o agrupacions com la Creu Roja. Els resultats de la mateixa serviran per redactar l’article final.