• 1

ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS

Organització de competicions del Circuit Català

Tots els clubs catalans afiliats a la Federació Catalana d'Esgrima tenen la possibilitat de poder organitzar competicions del calendari autonòmic.

 

Per fer-ho, caldrà:

  • Seguir les directrius establertes per la FCE al plec de condicions
  • Sol·licitar la competició a a organitzar dins els terminis establerts i omplint l'imprès de sol·licitud

 

Col·laboració de la FCE en altres competicions d'oci

La Federació podrà col·laborar, en la mesura que li sigui possible, en alguna competició o activitat d'oci fora del calendari autonòmic.

 

Caldrà també: