• 1

SEMINARI D'ARBITRATGE

La Federació Catalana d'Esgrima organitza seminaris d'arbitratge. Amb els continguts que s'imparteixen en aquests seminaris es prepara als assistents per poder-se examinar i superar amb èxit l'examen d'arbitratge autonòmic i estatal a les tres armes.

El Seminari té una càrrega de 14 hores lectives. Inclou explicacions, exercicis i exemples pràctics.

El programa està estructurat en 4 mòduls:

MÒDUL GENERAL

  - Conceptes bàsics
  - La terminologia
  - Les regles bàsiques d'organització
  - Reglement tècnic (3 armes)
  - Normativa de sancions

MÒDUL ESPASA

MÒDUL FLORET

MÒDUL SABRE

 

Propers cursos: 

Tot i no disposar de dates oficials podeu comptar que cada Nadal s'organitza aquest curs.