Calendari de competicions
Competicions

Data Nom Arma Cat.

Maig

C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
Lliga Catalana
Lliga Catalana
C.Catalunya
C.Catalunya
Open Catala
TNR
TNR
TNR
TNR
TNR
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya - T. Leotron
C.Catalunya - T. Leotron
C.Catalunya - T. Leotron
C.Catalunya - T. Leotron
C.Catalunya - T. Leotron
C.Catalunya - T. Leotron

Juny

Lliga Catalana
Lliga Catalana
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
Cat. League - Final 8
Cat. League - Final 8
Cat. League - Final 8
Cat. League - Final 8

Juliol

C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya
C.Catalunya